Få styr på brandsikkerheden på arbejdspladsen

Det er ikke alene en investering for virksomheden at sikre sig branddøre over alt på arbejdspladsen, men det sætter også en vis medarbejdertilfredshed og ikke mindst tryghed ved tanken om, at der ved uheld af brand er taget højde for sikkerheden.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal man så have styr på som arbejdsgiver og medarbejder? Det giver vi svar på nedenfor.

Ét af kravene inden for brandsikkerhed er, at man som virksomhed skal have flugtveje. Alle skal vide hvor de befinder sig, at sikkerhedsudstyret et lettilgængeligt og at der er blevet informeret herom, samt at virksomheden har forfattet en evakueringsplan og løbende holdt øvelser, såfremt der skulle opstå brand.

Brandsikkerhed: Virksomheden sikrer følgende

Som nævnt ovenfor skal virksomheden have udarbejdet nødvendige planer over brandbekæmpelse og evakuering af det øvrige personale. Der skal være truffet nødvendige foranstaltninger, og virksomheden skal have udnævnt de rette personer, som skal stå for at være ansvarlig for iværksættelsen af disse foranstaltninger og planer. De skal hermed oplæres i dette.

Når de udpegede personer er blevet oplært heraf, skal hele virksomhedens ansatte underrettes omkring evakueringsplanerne, og der skal informeres om arbejdsstedets mulige flugtveje og personredning.

Med andre ord betyder det, at:

  • Flugtveje på arbejdspladsen er frit fremkommelige.
  • Arbejdsstedet er forsynet med alarmsystemer og de fornødne hjælpemidler, der skal til for at kunne yde den bedste og mest forsvarlige førstehjælp i ulykkestilfælde.
  • Afhængig af arbejdsstedets størrelse skal der være tilstrækkeligt med flugtveje og nødudgange.
  • Arbejdspladsen skal være forsynet med forsvarlige branddøre.
  • Virksomheden skal sørge for at sortere brandbart affald i brandsikre containere, som regelmæssigt bliver tømt.
  • Der skal være brandslukkere tilgængeligt.
  • Oplysende skilte omkring sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold skal varsles og være synlige.

En hvilken som helst virksomhed skal være orienteret og indforstået omkring reglerne om brandsikkerhed, der er oplyst og udtrykt i den danske byggelov, bygningsreglementet, samt bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*