A-kasse guide til selvstændige: regler, rettigheder og betingelser

Særligt som selvstændig er økonomisk sikkerhed uvurderligt. Mange vælger derfor at være medlem i en a-kasse for på den måde at sikre sig selv i tilfælde af arbejdsløshed. Men hvordan ser dagpengeretten ud for selvstændige, og hvad skal du være særligt opmærksom på? Dette får du svar på i denne lille informationsguide.

Betingelser for at få dagpenge

Ligesom det er tilfælde for lønmodtagere, er der også en række betingelser for dagpenge til selvstændige. Der er blevet lavet nye regler på området, som træder i kraft fra oktober måned 2018. På baggrund af disse er det et krav for selvstændige, at man først og fremmest har været medlem af en a-kasse i mindst ét år, har bopæl i Danmark, er medlem i et jobcenter, er registreret som arbejdssøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover skal du som selvstændig have tjent mindst 228.428 kr. i løbet af de sidste 3 år.

Den selvstændiges dagpengesats

I stedet for at optjene dagpengeretten i kraft af den selvstændige virksomheds indtjening, tages der fremadrettet højde for alle typer indkomst, hvilket vil sige, at både A- og B-indkomst samt virksomhedens overskud alle tæller med i beregningen af dagpengesatsen. Stopper du virksomheden, mens indtægten stadig er fornuftig, får du dermed en fornuftig dagpengesats. Dog er mindstesatsen på 82 % afskaffet. Det er muligt at få 90 % af sin tidligere indtægt, så længe det ikke overskrider 18.633 kr. om måneden.

Så længe kan du få dagpenge

Referenceperioden, som er den periode, hvor du har ret til dagpenge, varer i alt 3 år. Herefter frafalder dagpengeretten, hvorfor det er vigtigt at få brugt alle de timer, du får tildelt. Er du fuldtidsforsikret, får du 3.848 timer, mens en deltidsforsikring giver dig 3.120 timer. Eftersom dagpengene udbetales månedligt, får den fuldtidsforsikrede udbetaling for 160,33 timer månedligt, hvor den deltidsforsikrede udbetales for 130 timer månedligt.

Mulighed for hobbyvirksomhed

Selvom du ender med at være nødsaget til at lukke din virksomhed, er der stadig mulighed for at opstarte en ny, mens du er på dagpenge. Tjener du mindre end 50.000 kr. årligt på en ny virksomhed, betegnes den af SKAT som en hobbyvirksomhed, og indtægten fra denne trækkes blot fra dine dagpenge. På den måde bliver det muligt for dig at bygge noget nyt op, der måske kan ende med at blive din hovedindtægt. Dog må du tidligst opstarte den nye virksomhed et halvt år efter, at den forrige blev lukket. Samtidigt bliver perioden, hvor du modtager dagpenge, forkortet til 30 uger.

Valg af a-kasse

Det kan være vanskeligt at finde rundt i de mange regler, og der er flere specifikationer, end der her er plads til at redegøre for. Kontakt din nuværende a-kasse for at få et mere detaljeret overblik over rettighederne og kravene til dagpenge, når du som selvstændig er medlem af en a-kasse. Er du endnu ikke medlem af en a-kasse, kan du få hjælp til at vælge en hos a-kassefinderen.dk, der sammenligner a-kasser. Her kan du også stille generelle spørgsmål omkring dagpenge eller a-kasser generelt. Kontakt dem ved at klikke her.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*