Sådan støtter arbejdspladsen en medarbejder, der har mistet

Dødsfald kan være både ventede og uventede, men ved at miste efterlades pårørende i en stor sorg. Foruden dette kan dødsfaldet ændre de efterladtes liv. Det at miste har så stor en påvirkning på os, og derfor kan vi ikke undgå at tage sorgen med på arbejdspladsen. 

Råd til sorghåndtering på arbejdspladsen 

Sorghandleplan 

Som arbejdsplads bør man have udarbejdet en sorghandleplan. Herved ved både arbejdspladsen og vedkommende i sorg, hvad arbejdspladsen kan tilbyde den sørgende. Der bør for eksempel være overvejet, og arbejdspladsen kan tilbyde sorgorlov.  

Tag kontakt til medarbejderen i sorg

Det er vigtigt, at man som arbejdsplads udviser forståelse, og viser at I som kollegaer, ledelse osv. er der for den, der har mistet. Derfor bør især de nære kollegaer informeres om situationen, så de kan støtte eller deltage i begravelsen. 

Læg en plan sammen med den sørgende 

Man kan ikke undgå at tage sorgen med på arbejdet, og det kan være svært at udføre bestemte arbejdsopgaver på grund af det. Derfor bør arbejdspladsen sammen med den sørgende have en samtale om planlægning af opgaver og øge fleksibiliteten, så den sørgende medarbejder magter sit arbejde. Hold også opfølgende samtaler, fordi sorg tager tid.  

Som kollega kan du hjælpe en gennem sorgen 

Når vi oplever andre mennesker i sorg, så har vi en tendens til at lade dem være i fred, men det er faktisk ikke det bedste, du kan gøre. Som kollega bør du i stedet sætte dig ned og snakke med vedkommende, der har mistet. Eventuelt snakke om nogle af de praktiske ting ved begravelsen, såsom begravelsesbinderieller om noget helt andet. Vedkommende er allerede i sorg, så du kan ikke gøre din kollega mere ked af det, men i stedet hjælpe dem med at sætte ord på deres sorg, og få din kollega til at føle at vedkommende ikke er alene. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*